10 | 11 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Salacas ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 2314. grunts), posmā no Dzērvju ielas līdz Ogres ielai

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.10.2014. lēmumu Nr. 41, 1.5.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 21 papeles ø 96, 76, 78, 44, 76, 86, 83, 65, 65, 63, 78, 50, 68, 86, 95, 64, 88, 82, 80, 103, 112 cm Rīgā, Salacas ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 2314. grunts), posmā no Dzērvju ielas līdz Ogres ielai ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Salacas ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 2314. grunts), posmā no Dzērvju ielas līdz Ogres ielai.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Teritorijas kopšanas nolūkā ir paredzēts cirst 21 papeli ø 96, 76, 78, 44, 76, 86, 83, 65, 65, 63, 78, 50, 68, 86, 95, 64, 88, 82, 80, 103, 112 cm, kas aug starp gājēju ietvi un ielas braucamo daļu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.11.2014. līdz 25.11.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.11.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 816. kab. kontaktpersona Anita Vītola tālr. 67105427.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X