06 | 10 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.09.2014. lēmumu Nr. 38, 1.4.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 zirgkastaņu ø 39, 48, 54 cm, 1 melnalkšņa ø 41/45/53 cm, 2 vītolu ø 35/40/46/48/62, 14/20/20/20/24/25/26/26/32/52/36 cm Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1 ciršana, kas paredzēta objekta „Salaspils ielas rekonstrukcija posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1 saistībā ar izmaiņām transporta pieslēguma izbūvei pie daudzfunkcionālā centra „Akropole”” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Salaspils ielas rekonstrukcija posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1 saistībā ar izmaiņām transporta pieslēguma izbūvei pie daudzfunkcionālā centra „Akropole””.
  Adrese – Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Sakarā ar Salaspils ielas posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1 rekonstrukcijas projektu transporta pieslēguma izbūvei pie daudzfunkcionālā centra „Akropole”, paredzēts cirst sekojošus kokus:

 • 3 zirgkastaņas ø 39, 48, 54 cm;
 • 1 melnalksni ø 41/45/53 cm;
 • 2 vītolus ø 35/40/46/48/62, 14/20/20/20/24/25/26/26/32/52/36 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 07.10.2014. līdz 20.10.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.10.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Maskavas NIP”, Rīgā, Maskavas ielā 257B, kontaktpersona Kaspars Beitiņš, tālr. 67860428.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X