24 | 02 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Šarlotes ielā 7 (24. grupa, 257. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.01.2014. lēmumu Nr. 3 1.5.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 57 cm Rīgā, Šarlotes ielā 7 (24. grupa, 257. grunts) ciršana kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Šarlotes ielā 7 (24. grupa, 257. grunts).
  Zemes īpašnieks – Studentu korporācijas „Fraternitas Lataviensis” Filistru palīdzības biedrība.

Ēkās tehniskā apsekošanas 09.12.2013. atzinumā par koku ietekmi uz ēku teikts, ka kļava ø 57 cm aug aptuveni 3 m attālumā no Rīgā, Šarlotes ielas 5 (24. grupa, 259. grunts) esošās ēkas sienas. Sakņu sitēma augšanas periodā apvijas apkārt vai spiežas cauri pamatiem, tie tiek izcilāti. Liels koks, rada noēnojumu, samazina izsauļojumu dzīvojamai ēkai. Rada aukstu un mitru mikrovidi, uz sienām rodas pelējums.

Ēkas tehniskās apsekošanas 09.12.2013. atzinuma rekomendācija: minētā kļava ir jānozāģē, saknes ir jāizņem no zemes, jānostiprina pamati.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.02.2014. līdz 10.03.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.03.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Studentu korporācijas „Fraternitas Lataviensis” Filistru palīdzības biedrības, kontaktpersona Iļja Miļgroms tālr. Nr. 25246851.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X