28 | 03 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.03.2017. lēmumu Nr. 10, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 10 ošlapu kļavu ø 32/28 cm, 20/35/43/38/14, 17, 18 (celma caurmērs 25 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 13/15/15/16/16/17 (celma caurmērs 67 cm), 21, 34, 42 cm, 1 bērza ø 31 cm, 1 liepas ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 ozola ø 64 cm, 2 kļavu ø 55, 36 cm, 1 papeles ø 125 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Bonava Latvija”.

Saistībā plānoto daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību un labiekārtojuma ierīkošanu paredzēts cirst 10 ošlapu kļavas ø 32/28 cm, 20/35/43/38/14, 17, 18 (celma caurmērs 25 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 13/15/15/16/16/17 (celma caurmērs 67 cm), 21, 34, 42 cm, 1 bērzu ø 31 cm, 1 liepu ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 ozolu ø 64 cm, 2 kļavas ø 55, 36 cm, 1 papeli ø 125 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 28.03.2017. līdz 10.04.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.04.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Bonava Latvija” Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 71, kontaktpersona M. Freimanis, tālr. 27070023, e-pasts: mikus.freimanis@bonava.com.

Aptaujas anketa
Publiskā apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X