05 | 09 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts), Skanstes ielā 3 (17. grupa, 63. grunts), Duntes ielā 5/7 (17. grupa, 2024. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.08.2016. lēmumu Nr. 32, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts) 1 ošlapu kļavas ø 56/18 cm, Rīgā, Skanstes ielā 3 (17. grupa, 63. grunts) 1 vītola ø 56 cm un Rīgā, Duntes ielā 5/7 (17. grupa, 2024. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0078) 1 ošlapu kļavas ø 14/17/18/20/21 cm ciršana.

Objekts – “Siltumtīklu pārbūve no K-14-15 līdz K-15-2 ēkas Skanstes ielas 52 rajonā, Rīgā”.
Adrese – Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts), Skanstes ielā 3 (17. grupa, 63. grunts), Duntes ielā 5/7 (17. grupa, 2024. grunts).
Zemes īpašnieks – SIA “Skanstes īpašumi”, Latvijas Universitāte, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki; koku ciršanas ierosinātājs – AS “RĪGAS SILTUMS”.

Saistībā ar siltumtrases pārbūvi paredzēts cirst Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts) 1 ošlapu kļavu ø 56/18 cm, Rīgā, Skanstes ielā 3 (17. grupa, 63. grunts) 1 vītolu ø 56 cm un Rīgā, Duntes ielā 5/7 (17. grupa, 2024. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0078) 1 ošlapu kļavu ø 14/17/18/20/21 cm.

Minētie koki aug siltumtīklu kanāla konstrukcijas aizsargjoslā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.09.2016. līdz 19.09.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.09.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      9.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” – šeit ….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS “RĪGAS SILTUMS”, Rīgā, Cēsu ielā 3A, kontaktpersona Jeļena Krēsle, tālr. 67017328.

Aptaujas lapa
Publiskās apsriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X