05 | 07 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skanstes iela (kadastra apzīmējums 0100 024 0358, 0100 024 4240, 0100 024 9014)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.06.2021. sēdes protokolu Nr. 25, 1.2.8.§, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Skanstes ielā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 024 0358 plānots cirst 7 vītolus ø 60/40/40, 60, 30/40, 40, 30, 40, 30 cm, 1 ievu ø 20 cm un 1 bērzu ø 15/15 cm (celma caurmērs lielāks par 20 cm), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 024 4240 plānots cirst 5 vītolus ø 35/40, 15/20/25, 20, 20/20/30, 15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 2 augļu kokus ø 25/25, 40 cm un 1 ozolu ø 60 cm. Zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9014 plānots cirst 1 ošlapu kļavu ø 15/15/15 cm un 1 ozolu ø 65 cm.

Objekts – “Krustojumu pārbūve Skanstes ielā”.
Adrese – Rīgā, Skanstes iela (kadastra apzīmējums 0100 024 0358, 0100 024 4240, 0100 024 9014).
Zemesgabala īpašnieks: Rīgas pilsētas pašvaldība.

Koku ciršanas ierosinātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Saistībā ar plānoto būvniecību Rīgā, Skanstes ielā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 024 0358 plānots cirst 7 vītolus ø 60/40/40, 60, 30/40, 40, 30, 40, 30 cm, 1 ievu ø 20 cm un 1 bērzu ø 15/15 cm (celma caurmērs lielāks par 20 cm), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 024 4240 plānots cirst 5 vītolus ø 35/40, 15/20/25, 20, 20/20/30, 15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 2 augļu kokus ø 25/25, 40 cm un 1 ozolu ø 60 cm. Zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9014 plānots cirst 1 ošlapu kļavu ø 15/15/15 cm un 1 ozolu ø 65 cm.

Esošie koki atrodas projektētā gājēju un velosipēdu ceļa zonā. Koki pēc detālplānojuma atrodas ielas sarkanajās līnijās.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts labiekārtot teritoriju, iestādot dižstādus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.07.2021. līdz 19.07.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.07.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), Brīvības ielā 49/53 (darba laiks Pr. – Pt. 8:00 – 19:00), Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, vai Ieriķu ielā 43A (darba laiks Pr. 8:30 – 18:00, O., T., C., 8:30 – 17:00. Pt. 8:30 – 16:00), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Projekts EAE”, Katlakalna ielā 9, Rīga, kontaktpersona – Roberts Zvejnieks, tālr.: 28305390, e-pasts: roberts.zvejnieks@projektseae.lv.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X