26 | 06 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts), Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (20. grupa, 9017. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.06.2018. lēmumu Nr. 23, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 tūjas ø 13/14 cm, 1 gobas ø 95 cm, 1 bērza ø 43 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.

Adrese – Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts), Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (20. grupa, 9017. grunts).

Koku ciršanas ierosinātājs – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs; zemes īpašnieks – Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar teritorijas pārredzamības nodrošināšanu pie valsts aizsardzības nozīmes objekta paredzēts cirst 1 tūju ø 13/14 cm, 1 gobu ø 95 cm, 1 bērzu ø 43 cm

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.06.2018. līdz 10.07.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.07.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Rīgā, Ernestīnes ielā 34, kontaktpersona Jānis Cimmers, tālr. 67300233.

Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X