28 | 11 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skolas ielā 20 (20. grupa, 70. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.11.2014. lēmumu Nr. 46, 1.5.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 pīlādža ø 15/20 cm, 1 vilkābeles ø 20 cm, 2 liepu ø 32, 30 cm Rīgā, Skolas ielā 20 (20. grupa, 70. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Skolas ielā 20 (20. grupa, 70. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Skolas 20”.

Teritorijas kopšanas nolūkā paredzēts cirst 2 liepas ø 30, 32 cm, 1 pīlādzi ø 15/20 cm un 1 vilkābeli ø 20 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 02.12.2014. līdz 15.12.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.12.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Skolas 20” pilnvarotās personas Alekseja Podreza Rīgā, Graudu ielā 68, tālr. Nr.: 27710722.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X