31 | 08 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skolas ielā 28 (20. grupa, 42. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.06.2020. lēmumu Nr. 27., 1.3.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 45, 28 cm, 2 gobu ø 26, 17 (celma caurmērs 24 cm) ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Skolas ielā 28 (20. grupa, 42. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – LR Labklājības ministrija.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 2 liepas ø 45, 28 cm, 2 gobas ø 26, 17 (celma caurmērs 24 cm).
Koki atrodas pārāk tuvu ēkām un apdraud to drošību. Iekšpagalmā esošā liepa ir daļēji satrupējusi un apdraud arī cilvēku drošību.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.09.2020. līdz 14.09.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.09.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Skolas ielā 28, kontaktpersona: Ieva Jansone, tālr. 67021631.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X