04 | 03 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Slokas ielā 45 (64.grupa, 230.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.02.2019. lēmumu Nr. 7, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 15 kļavu, 16 melnalkšņu, 9 apšu, 9 bērzu, 2 vītolu, 3 blīgznu, 2 gobu, 3 ievu, 1 ošlapu kļavas, 1 zirgkastaņas ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziskas personas

Saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves būvniecību paredzēts cirst 15 kļavas, 16 melnalkšņus, 9 apses, 9 bērzus, 2 vītolus, 3 blīgznas, 2 gobas, 3 ievas, 1 ošlapu kļavu, 1 zirgkastaņu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.03.2019. līdz 18.03.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 18.03.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Pilsoņu ielā 6a, kontaktpersona Armands Francis, tel. 26559514.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X