10 | 01 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sporta ielā 13/15 (24.grupa, 318.grunts), Skanstes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9014)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 pīlādžu ø 22, 25 cm, 2 kļavu ø 22, 23 cm, 1 ozola ø 22 cm, 1 smiltsērkšķa ø 18 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 ošlapu kļavu ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 15/17/18 (celma caurmērs 30 cm), 1 ošlapu kļavas 18/19 (celma caurmērs 24 cm) ciršana.

Objekts – “Esošās apbūves nojaukšana un jauna būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Sporta ielā 13/15 (24. grupa, 318. grunts), Skanstes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9014).
Zemes īpašnieks – SIA “LS Medical Property”, Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “LS Medical Properties”.

Saistībā ar plānoto esošās apbūves nojaukšanu un jaunu būvniecību paredzēts cirst 2 pīlādžus ø 22, 25 cm, 2 kļavas ø 22, 23 cm, 1 ozolu ø 22 cm, 1 smiltsērkšķi ø 18 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 15/17/18 (celma caurmērs 30 cm), 1 ošlapu kļavu 18/19 (celma caurmērs 24 cm).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.01.2017. līdz 23.01.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.01.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA “Ozola & Bula arhitektu birojs” Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 22-2, kontaktpersona Z. Stiebriņš, tālr. 67284853.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X