16 | 07 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā Sporta ielā 2 (19. grupa, 86. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.06.2018. lēmumu Nr. 25, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 88 cm ciršana.

Objekts – “Pastilas-marmelādes ceha pārbūve par biroju ēku”.
Adrese – Rīgā, Sporta ielā 2 (19. grupa, 86. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Sporta 2”.

Saistībā ar pastilas-marmelādes ceha pārbūvi par biroju paredzēts cirst 1 kļavu ø 88 cm.
Kļavu paredzēts cirst, jo, veicot būvdarbus, to būs grūti saglabāt.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 17.07.2018. līdz 30.07.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.07.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja biedrības SIA “Sporta 2”, Rīgā, Audēju ielā 9, kontaktpersona K. Rušiņš, tālr. 26481170, e-pasts: kaspars.rusins@industrial-park.lv

Aptaujas anketa
Planšete

 

Fontu izmērs
Kontrasts