19 | 09 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sporta ielā bez numura (24.grupa, 2097.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.08.2016. lēmumu Nr. 33, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 vītolu ø 61/53 , 13/27/32/17/18/21/19/19/32 cm ciršana.

Objekts – “Asfaltēta laukuma būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Sporta ielā bez numura (24. grupa, 2097. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – AS “Ramirent Baltic”.

Saistībā ar asfaltēta laukuma izbūvi paredzēts cirst 2 vītolus ø 61/53 , 13/27/32/17/18/21/19/19/32 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.09.2016. līdz 03.10.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.10.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      9.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” – šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS “Ramirent Baltic” Rīgas filiālē, kontaktpersona Viesturs Laurs, tālr. 28600515

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X