31 | 08 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Spulgas ielā, posmā no Graudu ielas līdz Bātas ielai (107. grupa, 9003. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.08.2020. lēmumu Nr. 35., 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 blīgznu ø 35, 33 cm, 2 melnalkšņu ø 27, 20 cm, 7 parasto kļavu ø 23/25/25/33, 20, 30, 40, 27, 25, 25/35 cm, 2 ievu ø 25, 25/15 cm ciršana.

Objekts – “Spulgas ielas pārbūve un teritorijas labiekārtojums”.
Adrese – Rīgā, Spulgas ielas posmā no Graudu ielas līdz Bātas ielai (107. grupa, 9003. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “VALDEKU PROPERTIES”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar plānoto Spulgas ielas pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu paredzēts cirst 2 blīgznas ø 35, 33 cm, 2 melnalkšņus ø 27, 20 cm, 7 parastās kļavas ø 23/25/25/33, 20, 30, 40, 27, 25, 25/35 cm, 2 ievas ø 25, 25/15 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.09.2020. līdz 14.09.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.09.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Kaļķu ielā 15-9, kontaktpersona: Aleksandrs Čepiguss, tālr. 26396468.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X