12 | 05 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.03.2020. lēmumu Nr. 11., 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 32 cm, 1 bērza ø 31 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas labiekārtošana”.
Adrese – Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziskas personas.

Saistībā ar teritorijas labiekārtošanu paredzēts cirst 1 liepu ø 32 cm, 1 bērzu ø 31 cm.

Zemesgabalā ir izvietotas divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ir nepieciešams izbūvēt laukumus automašīnu novietošanai. Koki traucē transporta līdzekļu kustībai.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.05.2020. līdz 25.05.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.05.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas Kārļa Broka, tālr. 29406932.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X