09 | 06 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.04.2014. lēmumu Nr. 18 1.3.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 ozolu ø 52, 41, 33 cm, 1 zirgkastaņas ø 28 cm, 1 liepas ø 30 cm un 4 bērzu ø 44, 42, 31, 25 cm Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves projektēšana” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves projektēšana”.
  Adrese – Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts).
  Zemes īpašnieki – Tosifs Guseinovs, Lilija Guseinova, Emīls Guseinovs.

Projekta risinājumi ietver daudzstāvu (7 stāvi) daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi. Jaunbūve iekļaujas un papildina Stabu ielas perimetriālo apbūvi. Saskaņā ar ģenerālplāna skici daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvei paredzēts cirst: 3 ozolus ∅ 52, 41, 33 cm, 1 zirgkastaņu ∅ 28 cm, 1 liepu ∅ 30 cm, 4 bērzus ∅ 44, 42, 31, 25 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.06.2014. līdz 25.06.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.06.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Stabu 80”, Rīgā, Stabu ielā 80–601, tālr. 26666246.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X