19 | 02 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Staraja rusas ielā 8 (49.grupa, 2049.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.01.2013. lēmumu Nr.5 1.3.5.§ un 18.02.2013 lēmumu Nr.8 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 55, 64 cm, 2 ošu ø 31/34, 73 cm ciršana.
Objekts – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīga, Staraja Rusas iela 8 (49.grupa, 2049.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „ANVA CAPITAL”.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju paredzēts izvietot uz Rīgā, Staraja Rusas ielas sarkanās līnijas. Ēkas apjomi zemes gabalā izvietoti tā, lai nodrošinātu normatīvās insolācijas prasības iekškvartālā esošajām dzīvojamām ēkām. Teritorijas plānojums risināts atbilstoši būves kopējai koncepcijai, kā arī Būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevuma nosacījumiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.02.2013. līdz 05.03.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.03.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „ANVA CAPITAL” pilnvarotās personas Mairitas Mosānes, tālr.26458638.

Aptaujas lapa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X