17 | 06 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Stendes ielā 5 (76.grupa, 243.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.05.2013. lēmumu Nr.21 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 69 cm, 1 robīnijas ø 16 cm, 1 bērza ø 44 cm, 3 apšu ø 41, 28, 22 cm, 1 divstumbru ošlapu kļavas ø 15/14 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšana” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšana”.
  Adrese – Rīga, Stendes iela 5 (76.grupa, 243.grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „YIT Celtniecība”.

Sakarā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību un teritorijas labiekārtošanu ir paredzēts cirst 1 kļavu ø 69 cm, 1 robīniju ø 16 cm, 1 bērzu ø 44 cm, 3 apšus ø 41, 28, 22 cm, 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 15/14 cm.
Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.06.2013. līdz 02.07.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 02.07.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
  Otrdienās:                          9.00 – 16.00
  Trešdienās:                        9.00 – 16.00
  Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
  Piektdienās:                      9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „YIT Celtniecība” kontaktpersonas Sergeja Sergejeva tālr.67409362.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X