10 | 03 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Strautu ielā 24A (121. grupa, 67. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.02.2015. lēmumu Nr. 6, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 vītolu ø 61, 54, 42, 32, 25, 27/30, 20/21, 17 (celma caurmērs 22 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 liepas ø 22/22/20/11 cm ciršana Rīgā, Strautu ielā 24A (121. grupa, 67. grunts), kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Strautu ielā 24A (121. grupa, 67. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Gardenika”.

Lai varētu izbūvēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, transformatoru apakšstaciju, autostāvvietas, piebraucamo ceļu un komunikācijas – nepieciešams cirst 9 vītolus ø 61, 54, 42, 32, 25, 27/30, 20/21, 17 (celma caurmērs 22 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 liepu ø 22/22/20/11 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.03.2015. līdz 23.03.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.03.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Gardenika” Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, kontaktpersona Aleksejs Birjukovs tālr. 29104394.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

Fontu izmērs
Kontrasts