21 | 03 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Strēlnieku ielā 4b (19. grupa, 129. grunts), Rīgā, Dzirnavu ielā 17 (19. grupa, 128. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.02.2016. lēmumu Nr. 9, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 vītolu ø 81, 63/63 cm, 1 liepas ø 55 cm, 1 bērza ø 69 cm, 3 gobu ø 20, 23, 28 cm, 1 kļavas ø 20/16 cm, 1 blīgznas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 1 papeles ø 48 cm ciršana.

  Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka”.
  Adrese – Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts), Rīgā, Dzirnavu ielā 17 (19. grupa, 128. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA “CONSULTO”, 1 fiziska persona, 5 dzīvokļu īpašnieki.

Lai izbūvētu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, pazemes autostāvvietu un veiktu teritorijas labiekārtošanu paredzēts cirst 2 vītolus ø 81, 63/63 cm, 1 liepu ø 55 cm, 1 bērzu ø 69 cm, 3 gobas ø 20, 23, 28 cm, 1 kļavu ø 20/16 cm, 1 blīgznu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 1 papeli ø 48 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.03.2016. līdz 06.04.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.04.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “VESTABALT” kontaktpersonas Mārtiņa Grīnberga Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, tālr. 67225555.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X