28 | 07 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.06.2014. lēmumu Nr. 27 1.3.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 49, 45 cm, 2 ievu ø 23, 24 cm, 1 bērza ø 47 cm Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas lit. 001 rekonstrukcija un dzīvojamās ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Dzīvojamās ēkas lit. 001 rekonstrukcija un dzīvojamās ēkas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Nekustamo īpašumu sabiedrībai „Temps””.

Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts) paredzēta dzīvojamās ēkas lit. 001 rekonstrukcija, lit. 002 nojaukšana un dzīvojamās ēkas jaunbūve pagalmā. Projektā paredzēts labiekārtot pagalmu, izveidojot atpūtas zonu, apzaļumojumu un piebraucamo ceļu ēkas iedzīvotājiem.

Pēc projekta paredzēts cirst 2 liepas Ø 49, 45 cm, 2 ievas Ø 23, 24 cm un vienu bērzu Ø 47 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 29.07.2014. līdz 11.08.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.08.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Nekustamo īpašumu sabiedrība “Temps””, tālr. 67323608, Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X