05 | 07 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tallinas ielā 5/7 (26.grupa, 85.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.06.2013. lēmumu Nr.23 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 liepu ø 41, 38, 38, 40, 36, 38, 40, 36, 33 cm, 2 melno papeļu ø 45, 66 cm, 3 balto robīniju ø 25, 54, 44 cm, 3 pensilvānijas ošu ø 30, 37, 36 cm, 1 bērza ø 30 cm, 2 kļavu ø 50, 50 cm, 2 zirgkastaņu ø 27, 63 cm ciršana Rīgā, Tallinas ielā 5/7 un  3 liepu ø 48, 37, 51 cm ciršana Rīgā, pie Tallinas ielas 5/7 (ielas sarkanajās līnijās), kas paredzēta objekta „Dzīvojamo un biroju ēku kompleksu projektēšana” realizācijas ietvaros.

Objekts – „Dzīvojamo un biroju ēku kompleksu projektēšana”.
Adrese – Rīga, Tallinas iela 5/7 (26.grupa, 85.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „Tallina nekustamie īpašumi”.

Tallinas ielas 5/7 gruntsgabalā paredzēts transformēt bijušās industriālās teritorijas apbūvi, piemērojot to dzīvojamo un biroja ēku kompleksam. Tallinas ielas 5/7 apbūve ir plānota kā sava veida sintēze starp vēsturisko un moderno,izmantojot gan vēsturiskās apbūves elementus.
Saskaņā ar VKPAI vērtējumu par kultūrvēsturiski vērtīgu kvartālā ir atzīta tikai ēka (Nr.4 esošās situācijas plānā, Kad.Nr.0100 026 2007 012), kuru kompleksa attīstības gaitā ir plānots rekonstruēt. Tā pat ir paredzēts rekonstruēt, ūdenstorni (Nr.7) un skursteni; pārējo mazvērtīgo apbūvi – aizvietojot ar jaunām ēkām.
Teritorijas pilsētbūvnieciskā koncepcija ir veidota respektējot Tallinas ielas apbūves raksturu un kvartāla telpisko struktūru. Pret Tallinas ielas apbūves fronti – zemes līmenī ir saglabāts laika gaitā izveidotās atvērtas perimetrālās apbūves princips. Pagalms ir brīvs no ikdienas autotransporta, jo auto novietnes ir paredzēts izvietot pa grabstāva līmenī, ar iebrauktuvi no Tallinas ielas.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.07.2013. līdz 22.07.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.07.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

    Pirmdienās: 10.00 – 19.00
    Otrdienās: 9.00 – 16.00
    Trešdienās: 9.00 – 16.00
    Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
    Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Aigara Blažēvica, tālr.29247041.

Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X