02 | 12 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tallinas ielā 65 (35. grupa, 38. grunts).

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.11.2014. lēmumu Nr. 46, 1.4.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 53, 34 cm Rīgā, Tallinas ielā 65 (35. grupa, 38. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas (lit. 001) pārbūve un divu līmeņu autonovietnes izbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Dzīvojamās ēkas (lit. 001) pārbūve un divu līmeņu autonovietnes izbūve”.
  Adrese – Rīgā, Tallinas ielā 65 (35. grupa, 38. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „BS Property”.

Ēkas pārbūves risinājums paredz kāpņu telpas paplašināšanu uz pagalma pusi. Koki atrodas pagalmā, tuvu pārbūvējamai ēkai. Viens no koka vainagiem skar ēkas fasādi. Esošo uzslāņojušos zemes līmeni paredzēts pazemināt līdz vēsturiskajam.
Plānots cirst 2 kļavas ø 34, 53 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 02.12.2014. līdz 15.12.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.12.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „BS Property” pilnvarotās personas SIA „Projektēšanas birojs A.I.D.E.” Rīgā, Pērnavas ielā 86. Kontaktpersona Jānis Rinkevičs, tālr. 29256823.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X