07 | 10 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tallinas ielā 74 (34.grupa, 16.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.09.2013. lēmumu Nr.39 1.4.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 blīgznas ø 25 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Ražošanas korpusa rekonstrukcija”  Rīgā, Tallinas ielā 74 (34.grupa, 16.grunts) realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Ražošanas korpusa rekonstrukcija”.
  Adrese – Rīga, Tallinas iela 74 (34.grupa, 16.grunts).
  Zemes īpašnieks – AS „Staburadze”.

Zemes gabala Rīgā, Tallinas ielā 74 (34. grupa, 16. grunts ) teritorijas iekšpagalmā 1,8 m attālumā no ražošanas korpusa pamatiem aug blīgzna (ø 25 cm), daļēji ieaugusi esošas patvertnes aizsargkonstrukcijā. Ir paredzēta ražošanas ēku rekonstrukcija. Patvertnes aizsargkonstrukcijas paredzēts demontēt, to vietā izbūvēt uzņēmuma korpusus apvienojošu galeriju. Koku, kas atrodas tik tuvu pamatiem, plānots nocirst saistībā ar iecerēto būvniecību.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.10.2013. līdz 21.10.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 21.10.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS „Staburadze” kontaktpersonas Gundara Vārnas, tālr.29866863.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X