19 | 05 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tallinas ielas sarkano līniju robežās (37. grupa, 8. grunts), pie J. Asara ielas 3 (37. grupa, 5. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.04.2014. lēmumu Nr. 18 1.3.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 44 cm Rīgā, Tallinas ielas sarkano līniju robežās (37. grupa, 8. grunts), pie J. Asara ielas 3 (37. grupa, 5. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta “Slimnīcas rekonstrukcijas projektēšana” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „ Slimnīcas rekonstrukcijas projektēšana”.
  Adrese – Rīgā, Tallinas ielas sarkano līniju robežās (37. grupa, 8. grunts), pie J. Asara ielas 3 (37. grupa, 5. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta risinājumi ietver slimnīcas ēku kompleksa rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu. Pēc slimnīcas ēku kompleksa rekonstrukcijas projekta piebraucamā ceļa izbūvei Rīgā, Tallinas ielas sarkano līniju robežās (37. grupa, 8. grunts), pie J. Asara ielas 3 (37. grupa, 5. grunts) paredzēts cirst 1 parasto liepu (Tilia cordata) ar stumbra diametru 44 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.05.2014. līdz 02.06.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.04.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Medicīnas sabiedrība ARS”, Skolas ielā 5, Rīgā, tālr. 67201000 vai pie projektētāja SIA „PUNA arhitekti”, Kalēju ielā 8, Rīgā, tālr. 67212921.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X