19 | 02 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tekstilnieku ielas sarkanajās līnijās no Silikātu ielas līdz zemesgabalam Tekstilnieku ielā 22

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.01.2019. lēmumu Nr. 2, 1.5.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 97 papeļu ø 33, 60, 28/33/36, 34, 38, 26/28, 39, 54, 35, 50, 18, 30, 40, 24/27, 34/44/45, 34, 26, 35, 24, 50, 70, 40, 70, 51, 26, 35, 24, 37, 33, 22, 26, 33, 32/45/45, 26, 30, 40, 30/36/44, 20, 30, 18, 21/27, 23/24, 44, 25, 32/46, 26, 30, 26/26, 52, 21, 28, 42, 24/29/44, 27, 28, 64, 22, 27, 22/22/30, 26/38, 22, 60, 25/25/26, 25, 30, 6/15/16/17, 30/30, 33, 24, 54, 43, 26, 42/36, 55/59, 60, 52, 17, 15, 26, 44, 35/45, 50, 24, 27, 20, 22/32, 22, 20/20/22, 30, 34, 20/36, 28, 38/46, 30, 28, 31, 34 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Tekstilnieku ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0006, no Silikātu ielas līdz zemesgabalam Tekstilnieku ielā 23; zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0065, un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 2112, paralēli Tekstilnieku ielai.
Koka ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Kokus plānots cirst teritorijas kopšanas nolūkā, jo papeles ir kalstošas, sakņu un trupes bojātas, zaru vēža invadētas, zaudējušas ainavisko vērtību.
Tekstilnieku ielā
zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0006 plānots cirst 31 papeli ø 33, 60, 28/33/36, 34, 38, 26/28, 39, 54, 35, 50, 18, 30, 40, 24/27, 34/44/45, 34, 26, 35, 24, 50, 70, 40, 70, 51, 26, 35, 24, 37, 33, 22, 26 cm
zemesgabalā bez adrese ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0065 plānots cirst 30 papeles ø 33, 32/45/45, 26, 30, 40, 30/36/44, 20, 30, 18, 21/27, 23/24, 44, 25, 32/46, 26, 30, 26/26, 52, 21, 28. 42, 24/29/44, 27, 28, 64, 22, 27, 22/22/30, 26/38, 22 cm
zemesgabalā bez adrese ar kadastra apzīmējumu 0100 110 2112 plānots cirst 39 papeles ø 60, 25/25/26, 25, 30, 6, 11, 6/15/16/17, 30/30, 33, 24, 54, 8, 43, 26, 42/36, 55/59, 60, 52, 17, 15, 26, 44, 35/45, 50, 24, 27, 20, 22/32, 22, 20/20/22, 30, 34, 20/36, 28, 38/46, 30, 28, 31, 34 cm

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 19.02.2019. līdz 04.03.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 04.03.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 101.kab, kontaktpersona Anita Vītola, tel. 67105427.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X