11 | 02 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5.grupa, 5.grunts), Vērmanes dārzā, K. Barona ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 005 9005, pie Tērbatas ielas 2D

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.12.2018. lēmumu Nr. 52, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 76, 56 cm, 3 Holandes liepu ø 56, 20, 37 cm, 2 aso egļu ø 32, 25 cm, 1 zaļās duglāzijas ø 17 (celma caurmērs 24 cm) cm, 1 Rietumu tūjas ø 15 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts), Vērmanes dārzā, K. Barona ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 005 9005, pie Tērbatas ielas 2D.
Koka ciršanas ierosinātājs SIA “Rīgas meži”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 2 kļavas ø 76, 56 cm, 3 Holandes liepas ø 56, 20, 37 cm, 2 asās egles ø 32, 25 cm, 1 zaļo duglāziju ø 17 (celma caurmērs 24 cm) cm, 1 Rietumu tūju ø 15 (celma caurmērs 22 cm) cm.
Kokus plānots cirst, jo koki var apdraudēt parka apmeklētājus, ir zaudējuši vitalitāti un ainavisko vērtību, kokiem ir trupes bojāti stumbri un saknes. Nocirsto koku vietā plānoti jauni kokaugu stādījumi (dižstādi) Vērmanes dārza sortimenta paplašināšanai un stādījumu atjaunināšanai.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.02.2019. līdz 25.02.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.02.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Rīgas meži” Rīgā, Ganību dambī 17A, kontaktpersona Sandra Lipša, tel. 25726517.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X