12 | 08 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tērbatas ielā 72 (28.grupa, 89.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.07.2013. lēmumu Nr.31 1.3.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 67, 51, 38, 37 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzstāvu dzīvojamās un darījumu ēkas projektēšana” Rīgā, Tērbatas ielā 72 (28.grupa, 89.grunts) realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzstāvu dzīvojamās un darījumu ēkas projektēšana”.
  Adrese – Rīga, Tērbatas iela 72 (28.grupa, 89.grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Sports un Autotransports”.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.08.2013. līdz 26.08.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 26.08.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

 

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Sports un Autotransports” pilnvarotās personas Ināras Miezītes, tālr.29469046.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X