28 | 08 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tomsona ielā 2 (24. grupa, 179. grunts), Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas 4, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.07.2017. lēmumu Nr. 30, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 30, 31, 37 cm ciršana.

Objekts – “Siltumtīklu pārbūve posmā no K-3-56-10 līdz K-3-56-13 un līdz ēkām Rīgā, Tomsona ielā 2 un Rīgā, Tomsona ielā 4”.

Adrese – Rīgā, Tomsona ielā 2 (24. grupa, 179. grunts), Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas 4, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas 13.

Koku ciršanas ierosinātājs – AS “RĪGAS SILTUMS”, zemes īpašnieks –  Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar plānoto siltumtrases pārbūvi paredzēts cirst 3 liepas ø 30, 31, 37 cm.

Minētie koki aug siltumtīklu kanāla aizsargjoslā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 29.08.2017. līdz 11.09.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.09.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     9.00 – 19.00
Otrdienās:                       9.00 – 16.00
Trešdienās:                      9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                   9.00 – 19.00
Piektdienās:                     8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. “Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, kontaktpersona Jeļena Krēsle tālr. 67017328.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X