08 | 12 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tomsona ielā b/n (24. grupa, 2032. grunts), pie Ēveles ielas 2

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.11.2014. lēmumu Nr. 45, 1.4.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota viena riekstkoka ø 36 cm, 4 liepu ø 14/14/19/20/20, 38/42, 24, 48 cm, viena bērza ø 40 cm, 8 vītolu ø 24, 28, 32, 40, 40, 42, 36/42/45, 30/30/32 cm ciršana, Rīgā, Tomsona ielā b/n (24. grupa, 2032. grunts), pie Ēveles ielas 2, kas paredzēta objekta „Divas daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar viesu nama funkciju” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Divas daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar viesu nama funkciju”.
  Adrese – Rīgā, Tomsona ielā b/n (24. grupa, 2032. grunts), pie Ēveles ielas 2.
  Zemes īpašnieks – Irina Košakova, Oļegas Šafranovs.

Lai uzbūvētu divas daudzstāvu dzīvojamās ēkas, piebraucamos ceļus, autonovietni, izveidotu bērnu rotaļlaukumu un labiekārtotu teritoriju, izveidojot jaunus koku un krūmu stādījumus, paredzēts cirst:

 • vienu riekstkoku ø 36 cm;
 • 4 liepas ø 14/14/19/20/20, 38/42, 24, 48 cm;
 • vienu bērzu ø 40 cm;
 • 8 vītolus ø 24, 28, 32, 40, 40, 42, 36/42/45, 30/30/32 cm.

Pārējos kokus paredzēts saglabāt un iekļaut projektētajos apstādījumos.

 

Teritorijas kopšanas nolūkā ir paredzēts cirst 5 kalstošas zirgkastaņas ø 50, 51, 55, 59, 64 cm, kas aug starp gājēju ietvi un ielas braucamo daļu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.12.2014. līdz 22.12.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.12.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāju pilnvarotās personas Sandas Meinartes Rīgā, Ropažu ielā 10, 16. stāvā, tālr. 67224803.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X