07 | 04 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Torņa ielā bez numura (8. grupa, 3. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.03.2016. lēmumu Nr. 13, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 10 Holandes liepu ø 48, 50, 44, 60, 42, 41, 48, 51, 47, 60 cm ciršana.

 • Objekts – “Pils laukuma pārbūve”.
 • Adrese – Rīgā, Torņa ielā bez numura (8. grupa, 3. grunts).
 • Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Lai veiktu pils pārbūves darbus paredzēts cirst 10 Holandes liepas ø 48, 50, 44, 60, 42, 41, 48, 51, 47, 60 cm.

5 Holandes liepas nepieciešams nocirst augšanas stāvokļa dēļ, 5 Holandes liepas nepieciešams cirst Pils laukuma pārbūves projekta ietvaros – atsevišķi koki liedz pilnvērtīgi īstenot Valsts prezidenta protokola ceremonijas prasības un starptautiskas drošības prasības. Kā arī kokus nepieciešams izcirst saskaņā ar laukuma arhitektonisko veidolu, kas paredz kultūrvēsturisko pieminekļu – bijušās viesnīcas “Pēterburga”, Rakstniecības un mūzikas muzeja fasāžu atsegšanu kā vienotu kultūrvēsturiska ansambļa sastāvdaļu. Pārējie koki Pils laukumā tiks saglabāti un regulāri optimāli kopti. Pils laukuma ziemeļrietumu daļā 2018. gadā valsts simtgades pasākumu ietvaros ir plānots organizēt Valsts prezidentam viena ozola iestādīšanu, kas simbolizēs Latvijas valsts suverenitāti un kontinuitāti. Projekts paredz veidot plašus krūmu un zemsedzes stādījumus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.04.2016. līdz 22.04.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.04.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgā, Amatu ielā 4, 4. stāvā, 315. kabinetā, kontaktpersona Gaidis Balodis, tālr. 26709432.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete
Slaids

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X