19 | 02 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Trijādības ielā 49 (49. grupa, 25. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.02.2016. lēmumu Nr. 6, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 13 liepu ø 30, 26, 22/17/22, 23, 25, 17 (celma caurmērs 23 cm), 38, 39, 29, 31, 33, 53, 37 cm, 11 papeļu ø 60, 42, 32, 40, 41, 34, 40, 38, 48, 45, 57 cm ciršana, lai teritorijā veiktu laivu piestātnes ar eliņu un dzīvojamo māju būvniecību.

  Objekts – “Laivu piestātne ar celiņu un dzīvojamo māju”.
  Adrese – Rīgā, Trijādības ielā 49 (49. grupa, 25. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA “ANGELO”.

Lai veiktu laivu piestātnes izbūvi un labiekārtotu krastmalu, nodrošinot tai publisku pieejamību kājāmgājējiem, veidojot gājēju promenādi gar krastu, teritorijā paredzēts cirst 13 liepu ø 30, 26, 22/17/22, 23, 25, 17 (celma caurmērs 23 cm), 38, 39, 29, 31, 33, 53, 37 cm, 11 papeļu ø 60, 42, 32, 40, 41, 34, 40, 38, 48, 45, 57 cm.
Projektā paredzēta jaunu koku stādīšana, lai veidotu ainaviski sakārtotu vidi. Visiem kokiem – gan saglabājamiem, gan stādāmiem paredzēti koku stumbru aizsargrežģi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.02.2016. līdz 04.03.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 04.03.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas projektēšanas birojā SIA “GRAF X” Rīgā, Stabu ielā 14-22A, tālr. 67288736.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X