09 | 02 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Trīsstūra ielā b/n (80. grupa, 2192. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.02.2015. lēmumu Nr. 5, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 28 bērzu ø 37, 38, 30, 27, 18 (celma caurmērs 29 cm), 28, 30, 38, 53, 26, 25, 30, 21, 31, 31, 32, 33, 35, 40, 34, 22, 28, 35/21, 45, 22/31, 22, 36, 29 cm, 1 pīlādža ø 20 cm ciršana Rīgā, Trīsstūra ielā b/n (80. grupa, 2192. grunts), kas paredzēta objekta „Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja”.
  Adrese – Rīgā, Trīsstūra ielā b/n (80. grupa, 2192. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „BRASLA”.

Saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi plānots cirst 28 bērzus ø 37, 38, 30, 27, 18 (celma caurmērs 29 cm), 28, 30, 38, 53, 26, 25, 30, 21, 31, 31, 32, 33, 35, 40, 34, 22, 28, 35/21, 45, 22/31, 22, 36, 29 cm un 1 pīlādzi ø 20 cm.

Projektā tiek paredzēts saglabāt lielāko daļu teritorijā augošos kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.02.2015. līdz 23.02.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.02.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „BRASLA 27” Rīgā, Tērbatas ielā 63–1, kontaktpersona Guntis Grants, tālr. 29464848.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X