08 | 04 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ūnijas ielā 83B (70. grupa, 373. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.03.2015. lēmumu Nr. 9, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 44, 55 cm, 2 egļu ø 17 (celma caurmērs 27 cm), 25 cm, 1 kļavas ø 37 cm un 1 ozola ø 55 cm ciršana Rīgā, Ūnijas ielā 83B (70. grupa, 373. grunts), kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Savrupmājas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Ūnijas ielā 83B (70. grupa, 373. grunts).
  Zemes īpašnieks – Vladimirs Antošuks.

Privātā zemesgabalā – slēgtā teritorijā tiek plānota savrupmājas jaunbūve. Labiekārtojot zemesgabalu, nepieciešams cirst 2 liepas ø 44 (ar šauru vainagu, blakus koku nomākta, mazvērtīga), 55 cm (stumbrs ar trupes sēnes augļķermeņiem), 2 egles ø 17, 25 cm (ar simetrisku vainagu), 1 ozolu ø 55 cm (stumbrs nedaudz izliekts, atsevišķi nokaltuši zari), 1 kļavu ø 37 cm (stumbrs dalās divās starās), kas traucē ēkas un pagalma izsauļojumam, kā arī ēkas pamatiem un iebrauktuvei. Kā arī tiek plānota jaunu koku stādīšana.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.04.2015. līdz 22.04.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.04.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „Arhitekt” Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 84, kontaktpersona Jānis Kalnietis, tālr. 29975920.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X