12 | 04 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ūnijas ielā, Stārķu ielā, Ieriķu ielā, Gustava zemgala gatvē, Dzelzavas ielā, Madonas ielā, Braslas ielā, Augusta Deglava ielā, Vestienas ielā, Piedrujas ielā, Vietalvas ielā

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.04.2018. lēmumu Nr. 14, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Gustava Zemgala gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 070 2549, 0100 070 2146) 1 ievas ø 7-13 cm, 1 kļavas ø 20-27 cm,           20 liepu ø 17-58 cm, 4 ošu ø 18-25 cm,    2 bērzu ø 31-42 cm, 11 papeļu ø 15-45 cm, 5 ošlapu kļavu ø 7-32 cm,  1 gobas ø 21 cm, 1 zirgkastaņas ø 23 cm, Ūnijas ielā bez numura (70. grupa, 2008. grunts) 1 kļavas ø 15-18 cm, Braslas ielā 29 (70. grupa, 912. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0256) 4 bērzu ø 21-34 cm, Braslas ielā bez numura (70. grupa, 283. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0257) 21 bērza ø 13-55 cm, 12 liepu ø 16-44 cm, 2 kļavu ø 18-24 cm, 1 lapegles ø 27 cm, 9 papeļu ø 16-75 cm,           2 robīniju ø 24-33 cm, 1 gobas ø 18 cm, Madonas ielā bez numura (70. grupa, 282. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0272) 1 oša ø 38 cm, Madonas ielas sarkanajās līnijas (70. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0018) 4 ozolu ø 36-54 cm, 1 zirgkastaņas ø 15-58 cm, 2 kļavu ø 21-65 cm, 1 ievas ø 24-26 cm, 1 blīgznas ø 37 cm, 7 papeļu ø 11-61 cm, Madonas ielā bez numura (70. grupa, 291. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0250) 1 bērza ø 33 cm, 1 vītola ø 46 cm,      4 blīgznu ø 14-37 cm, 1 kļavas ø 21 cm, Braslas ielā 41 (70. grupa, 406. grunts) 2 kļavu ø 18-26 cm, 1 zirgkastaņas ø 34 cm, Braslas ielā bez numura (70. grupa, 2218. grunts) 1 pīlādža ø 28 cm, 1 robīnijas ø 22 cm, Braslas ielā 47 (70. grupa, 681. grunts) 1 kļavas ø 65 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 070 0310; kadastra apzīmējumu 0100 070 0295 1 ievas ø 25 cm, Braslas ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 221. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0017) 1 ievas ø 38 cm, 2 ozolu ø 39-43 cm, 3 bērzu ø 35-37 cm, 1 kļavas ø 37 cm, 1 oša ø 27 cm, 5 papeļu ø 37-93 cm, 5 liepu ø 23-62 cm, 2 vītolu ø 29-39 cm, 6 robīniju ø 14-23 cm, Braslas ielā 49 (70. grupa, 412. grunts) 1 ozola ø 54 cm, 1 zirgkastaņas ø 42 cm, 1 ievas ø 33 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 070 0391; kadastra apzīmējumu 0100 070 0387 1 blīgznas ø 33-36 cm, 2 sarkano ozolu ø 33-36 cm, 3 apšu ø 25-42 cm, 2 bērzu ø 33-34 cm, Braslas ielā bez numura (70. grupa, 2013. grunts) 1 kļavas ø 13-16 cm, 1 sarkanā ozola ø 37 cm, Vestienas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 038 0033, 0100 071 0058, 0100 071 2400, 0100 071 2005, 0100 071 0850) 15 vītolu ø 8-115 cm, 16 zirgkastaņu ø 23-75 cm, 2 bērzu ø 24 cm, 6 papeļu ø 16-77 cm, 1 kļavas ø 34 cm, 2 ievu ø 10-23 cm, 5 liepu ø 25-44 cm, A. Deglava ielā 36 (38. grupa, 196. grunts) 1 vītola ø 26 cm, 9 papeļu ø 15-58 cm, 4 bērzu ø 13-48 cm, A. Deglavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 038 2019, 0100 071 9026) 2 gobu ø 14-23 cm,    1 bērza ø 31 cm, 1 papeles ø 67 cm, 3 kļavu ø 22-29 cm, 1 ozola ø 28 cm, A. Deglava ielā 23 (71. grupa, 62. grunts) 1 kļavas ø 35 cm, 9 gobu ø 20-40 cm, A. Deglava ielā 23A (71. grupa, 410. grunts) 9 kļavu ø 25-35 cm, 3 gobu ø 30-35 cm, 1 vītola ø 55 cm, 2 ievu ø 30, 25 cm, A. Deglava ielā 25 (71. grupa, 123. grunts) 1 oša ø 32 cm, 2 kļavu ø 27-66 cm, A. Deglava ielā 25A (71. grupa, 2687. grunts) 2 zirgkastaņu ø 45-68 cm,            1 liepas ø 65-65 cm, A. Deglava ielā 29 (71. grupa, 182. grunts) 1 apses ø 16 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0576; kadastra apzīmējumu 0100 071 0570 1 kļavas ø 20 cm, 6 vītolu ø 15-37 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0568; kadastra apzīmējumu 0100 071 0559 1 ozola ø 45 cm, 2 liepu ø 42-42 cm,       2 gobu ø 15-24 cm, A. Deglava ielā 42 (71. grupa, 87. grunts) 11 kļavu ø 10-30 cm, 3 blīgznu ø 13-35 cm,           5 vītolus ø 10-58 cm, 6 bērzu ø 16-23 cm, 9 ozolu ø 18-48 cm, 1 lapegles ø 20 cm, 1 ošlapu kļavas ø 21-24 cm, 1 apses ø 23 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0578; kadastra apzīmējumu 0100 071 0575 1 bērza ø 15-20 cm, A. Deglava ielā 44 (71. grupa, 1442. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0560) 1 bērza ø 36 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0096 1 bērza ø 16-39 cm, 1 ievas ø 15-18 cm, 1 gobas ø 14-22 cm, 4 papeļu ø 15-65 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0286; kadastra apzīmējumu 0100 071 0238 1 gobas ø 27-31 cm, 9 papeļu ø 14-94 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0367 16 vītolu ø 16-83 cm,            3 bērzu ø 21-24 cm, 2 ošlapu kļavu ø 13-26 cm, 2 kļavu ø 21-22 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0368 1 papeles ø 20-43 cm, 3 vītolu ø 34-58 cm, 1 blīgznas ø 13-23 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0140; kadastra apzīmējumu 0100 071 0220 4 vītolu ø 18-42 cm, 5 apšu ø 16-34 cm, 2 ošlapu kļavu ø 12-13 cm, Zeltiņu ielā 2 (71. grupa, 709. grunts) 2 vītolu ø 11-51 cm, 1 zirgkastaņas ø 56 cm, 1 kļavas ø 19 cm, Zeltiņu ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 9002) 1 vītola ø 115 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 2398 1 ošlapu kļavas ø 10-26 cm,            22 papeļu ø 10-40 cm, Vietalvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 038 2043, 0100 071 0047) 1 liepas ø 45 cm, 1 ošlapu kļavas ø 15-19 cm, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 376. grunts) 8 liepu ø 10-40 cm, Vestienas ielā 2B (38. grupa, 2015. grunts) 4 liepu ø 39-48 cm, 1 zirgkastaņas ø 46 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 038 0102; kadastra apzīmējumu 0100 038 0099 4 liepu ø 22-49 cm ciršana.

Objekts – “Austrumu maģistrāles posms Ieriķu iela – Vietalvas iela”.

Adrese – Rīgā, Ūnijas ielā, Stārķu ielā, Ieriķu ielā, Gustava zemgala gatvē, Dzelzavas ielā, Madonas ielā, Braslas ielā, Augusta Deglava ielā, Vestienas ielā, Piedrujas ielā, Vietalvas ielā, kadastra apzīmējumi: 0100 070 2549, 0100 070 2008, 0100 070 2146, 0100 070 0256, 0100 070 0257, 0100 070 0272, 0100 070 0018, 0100 070 0250, 0100 070 0406, 0100 070 2218, 0100 070 0681, 0100 070 0295, 0100 070 0017, 0100 070 0412, 0100 070 0387, 0100 070 2013, 0100 038 0033, 0100 038 0196, 0100 038 2019, 0100 071 9026, 0100 071 0058, 0100 071 0062, 0100 071 0410, 0100 071 0123, 0100 071 2687, 0100 071 0182, 0100 071 0570, 0100 071 0385, 0100 071 0559, 0100 071 0087, 0100 071 0575, 0100 071 0560, 0100 071 0096, 0100 071 0238, 0100 071 0367, 0100 071 0368, 0100 071 0220, 0100 071 0709, 0100 071 9002, 0100 071 2398, 0100 038 2043, 0100 071 2400, 0100 071 2500, 0100 071 0850, 0100 071 0376, 0100 071 0047, 0100 038 2015, 0100 038 0099.

Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība, fiziskas un juridiskas personas; koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Satiksmes departaments.

Saistībā ar Austrumu maģistrāles posma izbūvi paredzēts cirst Rīgā, Gustava Zemgala gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 070 2549, 0100 070 2146) 1 ievu ø 7-13 cm, 1 kļavu ø 20-27 cm,   20 liepas ø 17-58 cm, 4 ošus ø 18-25 cm, 2 bērzus ø 31-42 cm, 11 papeles ø 15-45 cm, 5 ošlapu kļavas ø 7-32 cm,  1 gobu ø 21 cm, 1 zirgkastaņu ø 23 cm, Ūnijas ielā bez numura (70. grupa, 2008. grunts) 1 kļavu ø 15-18 cm, Braslas ielā 29 (70. grupa, 912. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0256) 4 bērzus ø 21-34 cm, Braslas ielā bez numura (70. grupa, 283. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0257) 21 bērzu ø 13-55 cm, 12 liepas ø 16-44 cm, 2 kļavas ø 18-24 cm, 1 lapegli ø 27 cm, 9 papeles ø 16-75 cm,             2 robīnijas ø 24-33 cm, 1 gobu ø 18 cm, Madonas ielā bez numura (70. grupa, 282. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0272) 1 osi ø 38 cm, Madonas ielas sarkanajās līnijas (70. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0018) 4 ozolus ø 36-54 cm, 1 zirgkastaņu ø 15-58 cm, 2 kļavas ø 21-65 cm, 1 ievu ø 24-26 cm, 1 blīgznu ø 37 cm, 7 papeles ø 11-61 cm, Madonas ielā bez numura (70. grupa, 291. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0250) 1 bērzu ø 33 cm, 1 vītolu ø 46 cm, 4 blīgznas ø 14-37 cm, 1 kļavu ø 21 cm, Braslas ielā 41 (70. grupa, 406. grunts) 2 kļavas ø 18-26 cm, 1 zirgkastaņu ø 34 cm, Braslas ielā bez numura (70. grupa, 2218. grunts) 1 pīlādzi ø 28 cm, 1 robīniju ø 22 cm, Braslas ielā 47 (70. grupa, 681. grunts) 1 kļavu ø 65 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 070 0310; kadastra apzīmējumu 0100 070 0295 1 ievu ø 25 cm, Braslas ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 221. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0017) 1 ievu ø 38 cm, 2 ozolus ø 39-43 cm, 3 bērzus ø 35-37 cm, 1 kļavu ø 37 cm, 1 osi ø 27 cm, 5 papeles ø 37-93 cm, 5 liepas ø 23-62 cm, 2 vītolus ø 29-39 cm, 6 robīnijas ø 14-23 cm, Braslas ielā 49 (70. grupa, 412. grunts) 1 ozolu ø 54 cm, 1 zirgkastaņu ø 42 cm, 1 ievu ø 33 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 070 0391; kadastra apzīmējumu 0100 070 0387 1 blīgznu ø 33-36 cm, 2 sarkanos ozolus ø 33-36 cm, 3 apses ø 25-42 cm, 2 bērzus ø 33-34 cm, Braslas ielā bez numura (70. grupa, 2013. grunts) 1 kļavu ø 13-16 cm, 1 sarkano ozolu ø 37 cm, Vestienas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 038 0033, 0100 071 0058, 0100 071 2400, 0100 071 2005, 0100 071 0850) 15 vītolus ø 8-115 cm, 16 zirgkastaņas ø 23-75 cm, 2 bērzus ø 24 cm, 6 papeles ø 16-77 cm, 1 kļavu ø 34 cm, 2 ievas ø 10-23 cm, 5 liepas ø 25-44 cm, A. Deglava ielā 36 (38. grupa, 196. grunts) 1 vītolu ø 26 cm, 9 papeles ø 15-58 cm, 4 bērzus ø 13-48 cm, A. Deglavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 038 2019, 0100 071 9026) 2 gobas ø 14-23 cm,    1 bērzu ø 31 cm, 1 papeli ø 67 cm, 3 kļavas ø 22-29 cm, 1 ozolu ø 28 cm, A. Deglava ielā 23 (71. grupa, 62. grunts) 1 kļavu ø 35 cm, 9 gobas ø 20-40 cm, A. Deglava ielā 23A (71. grupa, 410. grunts) 9 kļavas ø 25-35 cm, 3 gobas ø 30-35 cm, 1 vītolu ø 55 cm, 2 ievas ø 30, 25 cm, A. Deglava ielā 25 (71. grupa, 123. grunts) 1 osi ø 32 cm, 2 kļavas ø 27-66 cm, A. Deglava ielā 25A (71. grupa, 2687. grunts) 2 zirgkastaņas ø 45-68 cm,             1 liepu ø 65-65 cm, A. Deglava ielā 29 (71. grupa, 182. grunts) 1 apsi ø 16 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0576; kadastra apzīmējumu 0100 071 0570 1 kļavu ø 20 cm, 6 vītolus ø 15-37 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0568; kadastra apzīmējumu 0100 071 0559 1 ozolu ø 45 cm, 2 liepas ø 42-42 cm,         2 gobas ø 15-24 cm, A. Deglava ielā 42 (71. grupa, 87. grunts) 11 kļavas ø 10-30 cm, 3 blīgznas ø 13-35 cm,     5 vītolus ø 10-58 cm, 6 bērzus ø 16-23 cm, 9 ozolus ø 18-48 cm, 1 lapegli ø 20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 21-24 cm, 1 apsi ø 23 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0578; kadastra apzīmējumu 0100 071 0575 1 bērzu ø 15-20 cm, A. Deglava ielā 44 (71. grupa, 1442. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0560) 1 bērzu ø 36 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0096 1 bērzu ø 16-39 cm, 1 ievu ø 15-18 cm, 1 gobu ø 14-22 cm, 4 papeles ø 15-65 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0286; kadastra apzīmējumu 0100 071 0238 1 gobu ø 27-31 cm, 9 papeles ø 14-94 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0367 16 vītolus ø 16-83 cm,   3 bērzus ø 21-24 cm, 2 ošlapu kļavas ø 13-26 cm, 2 kļavas ø 21-22 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0368 1 papeli ø 20-43 cm, 3 vītolus ø 34-58 cm, 1 blīgznu ø 13-23 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0140; kadastra apzīmējumu 0100 071 0220 4 vītolus ø 18-42 cm, 5 apses ø 16-34 cm, 2 ošlapu kļavas ø 12-13 cm, Zeltiņu ielā 2 (71. grupa, 709. grunts) 2 vītolus ø 11-51 cm, 1 zirgkastaņu ø 56 cm, 1 kļavu ø 19 cm, Zeltiņu ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 9002) 1 vītolu ø 115 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 2398 1 ošlapu kļavu ø 10-26 cm, 22 papeles ø 10-40 cm, Vietalvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 038 2043, 0100 071 0047) 1 liepu ø 45 cm, 1 ošlapu kļavu ø 15-19 cm, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 376. grunts) 8 liepas ø 10-40 cm, Vestienas ielā 2B (38. grupa, 2015. grunts) 4 liepas ø 39-48 cm, 1 zirgkastaņu ø 46 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 038 0102; kadastra apzīmējumu 0100 038 0099 4 liepas ø 22-49 cm

 

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.04.2018. līdz 25.04.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.04.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas PS “G.B.V.”, Rīgā, Valguma ielā 4A-3, kontaktpersona Kristaps Lizdiks tālr. 67162045.

Aptaujas anketa
Planšete Nr.1
Planšete Nr.2
Planšete Nr.3

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X