20 | 11 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Vagonu ielā 20 (38. grupa, 57. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.10.2014. lēmumu Nr. 41, 1.5.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 23 cm Rīgā, Vagonu ielā 20 (38. grupa, 57. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Vagonu ielā 20 (38. grupa, 57. grunts).
  Zemes īpašnieks – AS „Latvijas Gāze”.

Zemesgabalā Rīgā, Vagonu ielā 20 aug 1 bērzs ø 23cm, kurš teritorijas kopšanas nolūkā būtu nocērtams, jo koks aug blakus esošai autostāvvietai bērzu rindā slīpi uz autostāvvietas pusi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.11.2014. līdz 04.12.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 04.12.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja AS „Latvijas Gāze” Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Vagonu ielā 20, apmeklētāju pieņemšanas laikā: pirmdienās, trešdienās: 8.00-17.00, otrdienās, ceturtdienās: 8.00-19.00, piektdienās: 8.00-16.00, tālr. Nr.: 28664427.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X