08 | 09 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Vagonu ielā 38 (38. grupa, 133. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.07.2015. lēmumu Nr. 30, 1.3.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 papeļu ø 54, 64, 95 cm un 3 vītolu ø 56, 60, 67 cm ciršana teritorijas kopšanas nolūkos.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”
  Adrese – Rīgā, Vagonu ielā 38 (38. grupa, 133. grunts)
  Zemes īpašnieks – Latvijas valsts Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija

Teritorijas kopšanas nolūkos paredzēts cirst 3 papeles ø 54, 64, 95 cm un 3 vītolus ø 56, 60, 67 cm.

Koki uzskatāmi par ainaviski un dendroloģiski mazvērtīgiem. Nocirsto koku vietā plānots iestādīt jaunus kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.09.2015. līdz 21.09.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 21.09.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā Rīgā, Ernestīnes ielā 34, kontaktpersona Jānis Cimmers, tālr. 67300233.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X