22 | 04 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Vaidavas ielā (ielas sarkanajās līnijās)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.03.2013. lēmumu Nr.13 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 34, 46 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Kontakttīklu pārbūve un pieturvietas labiekārtošana” realizācijas ietvaros.

    Objekts – „Kontakttīklu pārbūve un pieturvietas labiekārtošana”.
    Adrese – Rīga, Vaidavas ielā (ielas sarkanajās līnijās).
    Zemes īpašnieks – Rīgas dome.

Sakarā ar ielas un inženierkomunikāciju projekta izstrādi, paredzēts cirst 2 kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.04.2013. līdz 08.05.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.05.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „E.Daniševska birojs” Baibas Gāliņas, tālr.67332104.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X