30 | 09 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79.grupa, 375.grunts), Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.09.2019. lēmumu Nr. 37, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts): 7 ozolu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 22, 29, 30, 20/18 cm, 3 ievu ø 23, 25, 35 cm, 34 kļavu ø 10/15/17/20, 17 (celma caurmērs 24 cm), 17/15 (celma caurmērs 24 cm), 17/17/17/21, 17/17/22/20/27/13/18, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/18, 20/20, 21, 22/17/15/10, 25, 25, 25, 25/25, 25/27, 27, 30, 30, 30, 30, 33, 33, 33, 35, 45/19, 45/22/12, 55, 65 cm, 29 blīgznu ø 14/11 (celma caurmērs 23 cm), 16/32/46, 17 (celma caurmērs 25 cm), 20/20, 20/25/23 (stumbrs ø 23 cm nolūzis), 20/27/28, 20/30, 23/24/25/19/17/18/14, 23/30/22/16, 24/24, 25, 25, 25/22/15, 26/27 (bīstama), 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30/27/28, 31/30/28, 33/20, 35, 35/23, 37, 37/30, 37/30/40, 48 cm, 26 bērzu ø 19 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 23, 25, 25, 25, 25, 25, 27, 27, 30, 30, 30, 35, 37, 37/24, 38, 39, 40, 40, 50, 53, 55, 63, 67 cm, 21 apšu ø 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 27/33, 28, 28, 40 cm, 26 vītolu ø 15/20, 20/20/30/30/15, 25, 25/30, 28/14, 30, 30/20, 30/30/37, 30/36, 33, 33/30 (stumbrs ø 30 cm izgāzies), 35, 35, 35, 35, 37, 37, 38/20, 50, 50/75, 53, 53/55, 60, 65, 65/60 (stumbrs ø 65 cm sašķelts, bīstams), 70 cm, Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003) 3 blīgznu ø 13/23 (stumbrs ø 23 cm nolūzis), 27, 37 cm 2 melnalkšņu ø 17 (celma caurmērs 19 cm), 25 cm ciršana.

Objekts – “Divu tirdzniecības ēku jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts), Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 1074 9003).
Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “VALDEKU PROPERTIES”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze.

Saistībā ar divu tirdzniecības ēku jaunbūvi, paredzēts cirst Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts): 7 ozolus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 22, 29, 30, 20/18 cm, 3 ievas ø 23, 25, 35 cm, 34 kļavas ø 10/15/17/20, 17 (celma caurmērs 24 cm), 17/15 (celma caurmērs 24 cm), 17/17/17/21, 17/17/22/20/27/13/18, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/18, 20/20, 21, 22/17/15/10, 25, 25, 25, 25/25, 25/27, 27, 30, 30, 30, 30, 33, 33, 33, 35, 45/19, 45/22/12, 55, 65 cm, 29 blīgznas ø 14/11 (celma caurmērs 23 cm), 16/32/46, 17 (celma caurmērs 25 cm), 20/20, 20/25/23 (stumbrs ø 23 cm nolūzis), 20/27/28, 20/30, 23/24/25/19/17/18/14, 23/30/22/16, 24/24, 25, 25, 25/22/15, 26/27 (bīstama), 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30/27/28, 31/30/28, 33/20, 35, 35/23, 37, 37/30, 37/30/40, 48 cm, 26 bērzus ø 19 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 23, 25, 25, 25, 25, 25, 27, 27, 30, 30, 30, 35, 37, 37/24, 38, 39, 40, 40, 50, 53, 55, 63, 67 cm, 21 apsi ø 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 27/33, 28, 28, 40 cm, 26 vītolus ø 15/20, 20/20/30/30/15, 25, 25/30, 28/14, 30, 30/20, 30/30/37, 30/36, 33, 33/30 (stumbrs ø 30 cm izgāzies), 35, 35, 35, 35, 37, 37, 38/20, 50, 50/75, 53, 53/55, 60, 65, 65/60 (stumbrs ø 65 cm sašķelts, bīstams), 70 cm, Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003) 3 blīgznas ø 13/23 (stumbrs ø 23 cm nolūzis), 27, 37 cm 2 melnalkšņus ø 17 (celma caurmērs 19 cm), 25 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.10.2019. līdz 21.10.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 21.10.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “VALDEKU PROPERTIES” Rīgā, Kaļķu ielā 15 – 9, tālr. 26137494.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X