15 | 12 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Valmieras ielā 3 (32. grupa, 99. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.12.2014. lēmumu Nr. 50, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 48 cm ciršana, Rīgā, Valmieras ielā 3 (32. grupa, 99. grunts), kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Dzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku”.
  Adrese – Rīgā, Valmieras ielā 3 (32. grupa, 99. grunts).
  Zemes īpašnieks – Aleksandrs Kuzmins.

Ēkas pārbūves projekts paredz arī teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanu. Tas ietver arī autostāvvietu izbūvi pārbūvējamās ēkas teritorijā.
Plānots cirst 1 liepu ø 48 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 16.12.2014. līdz 06.01.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.01.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Aleksadra Kuzmina Rīgā, Valmieras ielā 3, tālr. 29407017.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X