03 | 06 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Vecāķu prospektā (ielas sarkanajās līnijās)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.05.2013. lēmumu Nr.19 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 7 bērzu ø 44, 44, 43, 43, 41, 38, 25 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Veloceliņa projektēšana” realizācijas ietvaros.
Objekts – „Veloceliņa projektēšana”.
Adrese – Rīga, Vecāķu prospekts (ielas sarkanajās līnijās).
Zemes īpašnieks – Rīgas dome.

Sakarā ar veloceliņa un gājēju ietves projekta izstrādi, paredzēts cirst 7 bērzus.  
Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 04.06.2013. līdz 17.06.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.06.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

    Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
    Otrdienās:                          9.00 – 16.00
    Trešdienās:                        9.00 – 16.00
    Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
    Piektdienās:                      9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „BRD projekts” Renāra Brāļa, tālr.26576294.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X