29 | 08 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Vecpilsētas ielā bez numura (3.grupa, 88. grunts), pie Kalēja ielas 64/66

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.08.2016. lēmumu Nr. 33, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 asās egles ø 40 cm ciršana.

Objekts – “Viesnīcas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Vecpilsētas ielā bez numura (3. grupa, 88. grunts).
Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “PAS DE MARQUE”.

Saistībā ar viesnīcas jaunbūvi paredzēts cirst 1 aso egli ø 40 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 30.08.2016. līdz 12.09.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 12.09.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      9.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” – šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānotā koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “PAS DE MARQUE”, Rīgā, Aldaru ielā 8 (iepriekš piesakoties), pilnvarotā persona Gatis Legzdiņš, tālr. 67224522.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X