06 | 06 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Veru ielā 4 (11. grupa, 24. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.04.2014. lēmumu Nr. 18 1.3.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 papeļu ø 80, 70, 80, 80, 80 cm Rīgā, Veru ielā 4 (11. grupa, 24. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve un ēkas lit. 001 rekonstrukcija” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve un ēkas lit. 001 rekonstrukcija”.
  Adrese – Rīgā, Veru ielā 4 (11. grupa, 24. grunts).
  Zemes īpašnieks – Annert Holdings LTD pilnvarotā persona SIA “Bauskas 166”.

Lai būvētu jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ir paredzēts nozāģēt 5 papeles Ø 80, 70, 80, 80, 80 cm un projektā plānots izveidot jaunus kokaugu stādījumus, un labiekārtot bērnu rotaļu laukumu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.06.2014. līdz 20.06.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.06.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Bauskas 166” kontaktpersonas Andreja Sobačkina, tālr. 29502765, Rīgā, Ciemupes ielā 1–45.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X