19 | 12 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 6

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2016. lēmumu Nr. 43, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 65/82 cm ciršana.

Objekts – “Esošās apbūves nojaukšana un jaunas būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 6.
Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “VESETAS 6”.

Lai īstenotu esošās apbūves nojaukšanu un jaunas būvniecību paredzēts cirst 1 papeli ø 65/82 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.12.2016. līdz 03.01.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.01.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānotā koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “VESETAS 6” Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, kontaktpersona Māris Astičs, tālr. 29106532.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X