23 | 01 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts), Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 163. grunts), Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 165. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.12.2017. lēmumu Nr. 52, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 18 bērzu ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 26, 22, 15 (celma caurmērs 21 cm), 18/22, 16/12/14 (celma caurmērs 32 cm), 20/19, 20/11, 29/25, 24/25, 16 (celma caurmērs 23 cm), 23, 32, 15/18 (celma caurmērs 36 cm), 30, 24/25, 33, 20/20/16 cm, 1 pīlādža ø 10/10/9/8 cm (celma caurmērs 35 cm), 1 vītola ø 23/22/12 cm, 1 apses ø 12/15 cm (celma caurmērs 28 cm), 1 priedes ø 33 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts), 2 vītolu ø 16/12/10 cm (celma caurmērs 40 cm), 15/15 cm (celma caurmērs 34 cm) Rīgā Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 163. grunts), 6 bērzu ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 24, 16/14 (celma caurmērs 33 cm), 31/21, 21/21, 25 cm, 1 priedes ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 6 apšu ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 20, 21 cm Rīgā Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 165. grunts) ciršana.

Objekts – “Rīgas radio un televīzijas stacijas (turpmāk – RRTS) pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts), Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 163. grunts), Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 165. grunts).
Zemes īpašnieks – VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Saistībā ar plānoto RRTS pārbūvi paredzēts cirst 18 bērzus ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 26, 22, 15 (celma caurmērs 21 cm), 18/22, 16/12/14 (celma caurmērs 32 cm), 20/19, 20/11, 29/25, 24/25, 16 (celma caurmērs 23 cm), 23, 32, 15/18 (celma caurmērs 36 cm), 30, 24/25, 33, 20/20/16 cm, 1 pīlādzi ø 10/10/9/8 cm (celma caurmērs 35 cm), 1 vītolu ø 23/22/12 cm, 1 apsi ø 12/15 cm (celma caurmērs 28 cm), 1 priedi ø 33 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts), 2 vītolus ø 16/12/10 cm (celma caurmērs 40 cm), 15/15 cm (celma caurmērs 34 cm) Rīgā Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 163. grunts), 6 bērzus ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 24, 16/14 (celma caurmērs 33 cm), 31/21, 21/21, 25 cm, 1 priedi ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 6 apses ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 20, 21 cm Rīgā Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 165. grunts).

RRTS projektā paredzēts nodalīt teritorijas publiski pieejamo zonu ar jaunizveidojamo parka daļu un no tehniskās zonas un autonovietnes laukuma. Parka centrālajā daļā izveidots Latvijas mērogmodelis. Miniatūrās Latvijas kontūra un tās novietojums teritorijā atbilst esošo debess pušu izvietojumam. Šo labiekārtojumu varēs iepazīt gan izstaigājot tā teritoriju, gan to apskatot no TV torņa skatu laukumiem. RRTS teritorijas reljefs ir optimizēts labiekārtojuma vajadzībām, nodrošinot vides pieejamības prasības. Paredzēta esošā reljefa maiņa, ieskaitot esošās atbalsta sienas likvidēšanu, jaunas inženierkomunikāciju izbūvēšanu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.01.2018. līdz 05.02.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.02.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “NAMS” Rīgā, Palasta ielā 7, kontaktpersona Olga Gerasimova, tālr. 26318783, e-pasts: olga.gerasimova@nams.arch.lv

Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X