19 | 01 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.12.2015. lēmumu Nr. 52, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 bērzu ø 15 (celma caurmērs 25 cm), 21, 24, 30 cm, 1 ozola ø 21 cm, 6 priežu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 19, 19, 19, 19, 19 (celma caurmērs 25 cm), 26 bērzu ø 10/10 (celma caurmērs 28 cm), 12/12 (celma caurmērs 30 cm) 14 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 28 cm) 16/16 (celma caurmērs 32 cm), 13/17 (celma caurmērs 38 cm), 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/15 (celma caurmērs 42 cm), 18/20 (celma caurmērs 44 cm), 12/12/15/15/18 (celma caurmērs 57 cm), 19, 19 (celma caurmērs 42 cm), 14,14/19 (celma caurmērs 52 cm), 20, 20/13, 20/23, 21, 21, 21/17, 25, 30/11, 31/12, 32 cm, 8 vītolu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/18/21/22, 22/39/18/22/24/25, 25/33/55, 19/23/33, 35/22/21/21/21/24/26/27/26, 21 cm, 2 papeļu ø 80, 20/23/23/49 cm, 3 ošlapu kļavu ø 16/18 (celma caurmērs 38 cm), 20/25, 35 cm ciršana, lai teritorijā pārbūvētu Rīgas radio un televīzijas staciju.

  Objekts – „Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūve”.
  Adrese – Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts).
  Zemes īpašnieks – VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Lai pārbūvētu Rīgas radio un televīzijas staciju un veiktu teritorijas labiekārtošanu paredzēts cirst 4 bērzus ø 15 (celma caurmērs 25 cm), 21, 24, 30 cm, 1 ozolu ø 21 cm, 6 priedes ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 19, 19, 19, 19, 19 (celma caurmērs 25 cm), 26 bērzus ø 10/10 (celma caurmērs 28 cm), 12/12 (celma caurmērs 30 cm) 14 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 28 cm) 16/16 (celma caurmērs 32 cm), 13/17 (celma caurmērs 38 cm), 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/15 (celma caurmērs 42 cm), 18/20 (celma caurmērs 44 cm), 12/12/15/15/18 (celma caurmērs 57 cm), 19, 19 (celma caurmērs 42 cm), 14,14/19 (celma caurmērs 52 cm), 20, 20/13, 20/23, 21, 21, 21/17, 25, 30/11, 31/12, 32 cm, 8 vītolus ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/18/21/22, 22/39/18/22/24/25, 25/33/55, 19/23/33, 35/22/21/21/21/24/26/27/26, 21 cm, 2 papeles ø 80, 20/23/23/49 cm, 3 ošlapu kļavas ø 16/18 (celma caurmērs 38 cm), 20/25, 35 cm.

Objektā paredzēti jauni koku stādījumi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 19.01.2016. līdz 01.02.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 01.02.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Gitas Kociņas Rīgā, Ērgļu ielā 7, tālr. 29663681, e-pasts: gitakocina@inbox.lv.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X