04 | 02 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (51.grupa, 51.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.01.2020. lēmumu Nr. 4, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 25 cm, 1 bērza ø 37 cm, 8 vītolu ø 26, 81, 50, 30, 20/20, 32, 40, 30/28/35 cm, 22 papeļu ø 54, 54, 35, 50/15/15, 54, 20, 66/40, 30, 20, 28, 28, 28, 23, 24, 32, 31, 24/21, 23/18, 17 (celma caurmērs 24 cm), 24, 31/24, 17/20 cm, 8 ošlapu kļavu ø 31, 36/22, 21/12, 26/14, 32/29, 32/28/29/41, 32, 40 cm ciršana.

Objekts – “Apartamentu viesnīca”.
Adrese – Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (51. grupa, 51. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Katoļu 9”.

Saistībā ar plānoto dienesta viesnīcas būvniecību paredzēts cirst 1 ozolu ø 25 cm, 1 bērzu ø 37 cm, 8 vītolus ø 26, 81, 50, 30, 20/20, 32, 40, 30/28/35 cm, 22 papeles ø 54, 54, 35, 50/15/15, 54, 20, 66/40, 30, 20, 28, 28, 28, 23, 24, 32, 31, 24/21, 23/18, 17 (celma caurmērs 24 cm), 24, 31/24, 17/20 cm, 8 ošlapu kļavas ø 31, 36/22, 21/12, 26/14, 32/29, 32/28/29/41, 32, 40 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētais zemesgabals atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam zemesgabals atrodas “Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz) saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 04.02.2020. līdz 17.02.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.02.2020. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Katoļu ielā 9/1-2, kontaktpersona: Olga Muhanberga, tālr. 20009141.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X