30 | 03 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalos bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 051 0044, 0100 051 0165, 0100 051 2004), pie mazās Daugavas

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.03.2021. lēmumu Nr. 9., 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 oša ø 16/19 (celma caurmērs 37 cm), 2 kļavu ø 27, 10/10/12 cm (celma caurmērs 32 cm), 4 ošlapu kļavu ø 10/10/18 (celma caurmērs 35 cm), 12/7/11 (celma caurmērs 29 cm), 11/16 (celma caurmērs 31 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 baltalkšņa ø 7/9/8 cm (celma caurmērs 25 cm), 1 papeles ø 7/8/9/11/11 cm (celma caurmērs 38 cm), 3 vītolu ø 21 (nolūzis), 45/49 cm (nokaltis), 35 cm (bebru bojāts stumbrs), 4 vītolu ø 11/12 (celma caurmērs 27 cm), 27, 74, 36 cm, 1 apses ø 21 cm, 2 melnalkšņu ø 15, 15 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 blīgznas ø 10/13 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 051 0165, 1 vītola ø 12/11 cm (celma caurmērs 28 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 051 2004 ciršana (teritorijas kopšanas nolūkā), 4 ošlapu kļavu ø 14/13/13/12/16 (celma caurmērs 68 cm), 11/15/14/14/12 (celma caurmērs 59 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15/15/16 cm (celma caurmērs 42 cm), 7 vītolu ø 7/8/13 (celma caurmērs 29 cm), 20/21, 12/18 (celma caurmērs 31 cm), 10/13/14/18/18/19 (celma caurmērs 78 cm), 12/13/13/18 (celma caurmērs 48 cm), 16/19 (celma caurmērs 36 cm), 12/16/16/21/22/53 cm, 4 apšu ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 7/7/11 (celma caurmērs 27 cm), 11/26 cm, 3 vīksnu ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 25, 32 cm, 3 kļavu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 23 cm, 2 melnalkšņu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm), Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 051 0165, 1 vīksnas ø 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 1 kļavas ø 15 cm (celma caurmērs 24 cm), Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 051 0044 ciršana (teritorijas labiekārtošanas un būvniecības nolūkā).

Objekts – “Mazās Daugavas krasta labiekārtojums gar Jumpravas krastmalas ielu”.

Adrese – Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalos bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 051 0044, 0100 051 0165, 0100 051 2004), pie Mazās Daugavas.

Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “MERKS”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar plānoto teritorijas kopšanu, labiekārtošanu un būvniecību paredzēts cirst 1 osi ø 16/19 (celma caurmērs 37 cm), 2 kļavas ø 27, 10/10/12 cm (celma caurmērs 32 cm), 4 ošlapu kļavas ø 10/10/18 (celma caurmērs 35 cm), 12/7/11 (celma caurmērs 29 cm), 11/16 (celma caurmērs 31 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 baltalksni ø 7/9/8 cm (celma caurmērs 25 cm), 1 papeli ø 7/8/9/11/11 cm (celma caurmērs 38 cm), 3 vītolus ø 21 (nolūzis), 45/49 cm (nokaltis), 35 cm (bebru bojāts stumbrs), 4 vītolus ø 11/12 (celma caurmērs 27 cm), 27, 74, 36 cm, 1 apsi ø 21 cm, 2 melnalkšņus ø 15, 15 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 blīgznu ø 10/13 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 051 0165, 1 vītolu ø 12/11 cm (celma caurmērs 28 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 051 2004 (teritorijas kopšanas nolūkā), 4 ošlapu kļavas ø 14/13/13/12/16 (celma caurmērs 68 cm), 11/15/14/14/12 (celma caurmērs 59 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15/15/16 cm (celma caurmērs 42 cm), 7 vītolus ø 7/8/13 (celma caurmērs 29 cm), 20/21, 12/18 (celma caurmērs 31 cm), 10/13/14/18/18/19 (celma caurmērs 78 cm), 12/13/13/18 (celma caurmērs 48 cm), 16/19 (celma caurmērs 36 cm), 12/16/16/21/22/53 cm, 4 apses ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 7/7/11 (celma caurmērs 27 cm), 11/26 cm, 3 vīksnas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 25, 32 cm, 3 kļavas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 23 cm, 2 melnalkšņus ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm), Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 051 0165, 1 vīksnu ø 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 1 kļavu ø 15 cm (celma caurmērs 24 cm), Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 051 0044 ciršana (teritorijas labiekārtošanas un būvniecības nolūkā).

Cirst paredzētie koki ir ainaviski vai dendroloģiski mazvērtīgi ar dažādiem stumbru vai vainaga bojājumiem, pārsvarā bioloģiski jauni koki, kas izauguši pašizsējas rezultātā. Būvniecības nolūkos vislielākais skaits izcērtamo koku ir plānotajās sarkanajās līnijās, lai izbūvētu labiekārtojumu noejām pie ūdens. Koku izciršana paredzēta vietās, kur jāizbūvē zemtekas, lai savāktu plānotās apbūves lietusūdeņus no lietus dārziem. Zemteku izvadi projektēti tā, lai izbūves darbi pēc iespējas mazāk kaitētu esošajiem kokiem, risinājumi plānoti tur, kur koki aug retāk vai pēc inventarizācijas datiem ir mazvērtīgāki koki.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 30.03.2021. līdz 14.04.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.04.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pārstāvja, projekta vad. SIA “DEPO Projekts”, O. Vācieša ielā 4, Rīgā, LV-1004, kontaktpersonas: ainavu arhitektes Gitas Gāganes, tālr. 67373380.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X