19 | 02 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 011 0212, kadastra apzīmējums 0100 011 0106, pie Rūpniecības ielas 25, Rūpniecības ielā 25 (11. grupa, 209. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0107)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.02.2018. lēmumu Nr. 7, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 apses ø 63/69 cm, 1 kļavas ø 54 cm un 1 bērza ø 43 cm ciršana.

Objekts – “Ceļa izbūve un teritorijas inženiertehniskā sagatavošana un daudzstāvu dzīvojamās ēkas būvniecība”.

Adrese – Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 011 0212, kadastra apzīmējums 0100 011 0106, pie Rūpniecības ielas 25, Rūpniecības ielā 25 (11. grupa, 209. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0107)

Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “MERKS”.

Saistībā ar plānoto ceļa izbūvi un nepieciešamo teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu kā arī plānoto daudzstāvu dzīvojamās ēkas būvniecību paredzēts cirst 1 apsi ø 63/69 cm, 1 kļavu ø 54 cm un 1 bērzu ø 43 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.02.2018. līdz 05.03.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.03.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “MERKS” Rīgā, Skanstes ielā 50, kontaktpersona Dairis Putniņš, tālr. 67373380.

Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X