20 | 11 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabalā ar kadastra nr. 0100 018 2049, pie Skanstes ielas 2B, Hanzas ielā 14B (18.grupa, 2016.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.11.2018. lēmumu Nr. 46, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 bērzu ø 19, 17, 17, 20, 17, 17, 21, 19, 19 cm, 1 blīgznas ø 20 cm, 7 vītolu ø 20, 22, 21, 26, 33, 23, 23/18 cm, 2 apšu ø 17, 24 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 018 2049, pie Skanstes ielas 2B un 2 bērzu ø 45, 44/46 cm, 2 vītolu ø 21/26/28/19, 44/57/60 cm, 3 ošlapu kļavu ø 18, 19, 19 cm, 2 blīgznu ø 33, 29 cm, 1 baltalkšņa ø 31/36 cm, 3 ievu ø 19, 17, 17 cm, 1 ozola ø 20 cm, 1 kļavas ø 24 cm Rīgā, Hanzas ielā 14B (18.grupa, 2016.grunts) ciršana.

Objekts – “Roberta Hirša ielas izbūve”.
Adrese – Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 018 2049, pie Skanstes ielas 2B, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Pillar Architekten”.

Saistībā ar jaunas ielas – Roberta Hirša ielas izbūvi paredzēts cirst 9 bērzus ø 19, 17, 17, 20, 17, 17, 21, 19, 19 cm, 1 blīgznu ø 20 cm, 7 vītolus ø 20, 22, 21, 26, 33, 23, 23/18 cm, 2 apses ø 17, 24 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 018 2049, pie Skanstes ielas 2B un 2 bērzus ø 45, 44/46 cm, 2 vītolus ø 21/26/28/19, 44/57/60 cm, 3 ošlapu kļavas ø 18, 19, 19 cm, 2 blīgznas ø 33, 29 cm, 1 baltalksni ø 31/36 cm, 3 ievas ø 19, 17, 17 cm, 1 ozolu ø 20 cm, 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Hanzas ielā 14B (18.grupa, 2016.grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.11.2018. līdz 03.12.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.12.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Pillar Architekten” Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28A, kontaktpersona – Roberts Meiers, tālr. 67015657.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X